Pozivi koji su otvoreni ili će se uskoro otvoriti: 

 

FOND ZA AKTIVNO GRAĐANSTVO U HRVATSKOJ

 

Fond za aktivno građanstvo otvorio poziv za prijavu projekata sektorskih inovacija.
Najveći iznos pojedinačne podrške projektima sektorskih inovacija iznosi 200.000 eura, a najmanji iznos je 150.000 eura.
Predviđeno trajanje projekata je 36 mjeseci.


Rok za prijavu Projektnog sažetka: 26. listopada 2020. godine u 12.00 sati (podne po hrvatskom vremenu)

Više informacija potražite na poveznici.

 

 

NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA

 

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva raspisala je danas četiri natječaja za dodjelu institucionalnih podrški i to za:

- udruge koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i društvenom razvoju u Republici Hrvatskoj (u 3 kategorije - podnatječaja);
- udruge koje u prethodnim razdobljima nisu koristile institucionalnu podršku Nacionalne zaklade (u 3 kategorije - podnatječaja);
- udruge iz Domovinskoga rata u Republici Hrvatskoj (u 3 kategorije - podnatječaja) i
- udruge osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini (u 3 kategorije - podnatječaja)

Više informacija potražite na poveznici.

 

 

HRVATSKI AUDIOVIZUALNI CENTAR

Javni poziv za dodjelu sredstava za poticanje komplementarnih djelatnosti u 2021. godini.

Prijave na Javni poziv za komplementarne djelatnosti podnose se u dva roka godišnje:

– u prvom roku do 14. rujna 2020. za cjelogodišnje projekte 2021. godine i projekte koji započinju od 1. siječnja 2021. do 30. lipnja 2021.

– te u drugom roku do 14.  siječnja 2021.  za projekte koji započinju u drugoj polovici 2021. godine.

Više informacija potražite na poveznici.

 

 

ZAKLADA KULTURA NOVA

Program podrške 2020, rok 2/9/2020

7 različitih programskih područja
Prvo provjerite zadovoljavate li uvjete za prijavu na poveznici.

 

MZO

Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje – poziv za udruge očekuje se objava do kraja srpnja  
Provjerite prošlogodišnje kriterije i dobitnike sredstava na poveznici.

 

Ured za udruge Vlade RH

DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA, 24-26/9/2020
Prijavite sudjelovanje online da povećate vlastitu vidljivost. Više informacija na poveznici.

 

ESF (Europski socijalni fond)

Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a
96 milijuna kuna, otvoren poziv do 31/12/2020

Za: Neprofitne organizacije i Organizacije civilnog društva
Više informacija na poveznici.

 

NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVANetom objavljen kalendar poziva u 2020. – pregledajte!

 

AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EU


Očekuju se dva nova natječaja iz programa Erasmus+, pratite na poveznici.

 

 

 

GDJE NALAZIM PREGLED SVIH OTVORENIH POZIVA I NATJEČAJA U RH ZA UDRUGE?
 

URED ZA UDRUGE VLADE RH

Najobuhvatniji pregled svih poziva se nalazi na stranicama Vladina Ureda za Udruge, upišite se na newsletter te ćete sve informacije dobivati direktno na mail.

Ne zaboravite kako i ovaj ured može osigurati potrebno sufinanciranje vaših projekata koji su već odobreni i to javljanjem na Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova Ured za udruge raspisuje jednom godišnje sufinanciranje@udruge.vlada.hr

 

ŠTO FINANCIRA NAŠE MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA?Ovisno o tematici kojom se bavite te formi pravnog subjekta u kojem djelujete (udruga, umjetnik, umjetnička organizacija ili d.o.o., obrt) možete računati na raspisivanje javnih poziva za: redovne djelatnosti udruga, književne manifestacije, vizualne umjetnosti, glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti, dramske umjetnosti, inovativne umjetničke i kulturne prakse, razvoj publike, međunarodne kulturne suradnje, pristup i dostupnost kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju i još niza drugih tematskih područja iz kulture.

Ovdje pregledajte odobrene programe u 2020. po temama.
Ovdje pregledajte odobrene programe Poduzetništva u kulturi.

Sve su prijave omogućene putem sustava e-prijavnice pa se prethodno registrirajte (ako imate e-građane onda je pristup još jednostavniji i brži za dobivanje ovlaštenja).

 

GDJE NALAZIM PREGLED SVIH POZIVA IZ EUROPSKIH I STRUKTURNIH FONDOVA NAMIJENJENIH RH?


NA MREŽNIM STRANICAMA STRUKTURNIFONDOVI.HR

Pretraživanje natječaja koristeći se filterima moguće je pregledati otvorene pozive te upisati mail adresu kako biste primali sve informacije o tim pozivima.

Ovdje je filtriran izbor trenutno otvorenih poziva iz Europskog socijalnog fonda

 

KOJE SVE ZAKLADE RASPISUJU POZIVE U RH?
 

ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Također nude opciju sufinanciranja projekata iz nekih EU programa. Moguć je pregled financiranja po nekim kriterijima

Netom objavljen kalendar poziva u 2020. – pregledajte!

 

ZAKLADA KULTURA NOVA

Upišite se na newsletter te pregledajte kalendar natječaja

 

ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE

PREGLEDAJTE uvjete za dobivanje darovnice za organizacije civilnog društva i njihove projekte za djecu, mlade i lokalnu zajednicu te imajte u vidu novi poziv.

 

GDJE NALAZIM POZIVE IZ PROGRAMA KREATIVNE EUROPE?


U RH djeluje Desk Kreativne Europe koji je help-desk za Program Kreativna Europa, te ažurno objavljuje sve informacije vezano za Program: www.deskkultura.hr 

Ovdje pregledavate informacije iz programa Kreativna Europa – kultura i Media (sve vezano uz audiovizualnu industriju) na stranicama Europske komisije

Ovdje je poveznica za filtriranje poziva i pregled prethodnih na stranicama EACEA agencije koja provodi natječaje i uz pomoć evaluatora vrši selekciju i kasnije pregled provedenih projektnih aktivnosti

 

Ne zaboravite kako i Ministarstvo kulture podržava projekte koji su dobili sufinanciranje putem programa Kreativna Europa, a putem Pravilnika – što znači odmah nakon prijave na natječaj, ispuniti Zahtjev za sufinanciranje projekta programa EU Kreativna Europa i poslati im!

 

AKO SE BAVIM AUDIOVIZUALNIM DJELATNOSTIMA?


U tom slučaju obvezno pratite sve godišnje javne pozive Hrvatskog audiovizualnog centra. Ukoliko ste dio AV sektora, ali ne razvijate neko vrijedno filmsko ostvarenje ili se bavite kino distribucijom, onda se bavite tzv. komplementarnim djelatnostima.

Taj se javni poziv raspisuje jedanput godišnje u drugoj polovici kalendarske godine za narednu godinu. U okviru Javnog poziva za komplementarne djelatnosti, izuzetak čine programi međunarodne suradnje za koje je poziv otvoren tijekom cijele godine, a odluke se donose najmanje četiri puta godišnje.

Prijave se podnose isključivo elektronskim putem preko korisničkog portala.

 

ŠTO FINANCIRA EUROPA ZA GRAĐANE?


Program Europa za građane je program Unije koji promiče suradnju europskih zemalja u područjima vezanima za zajedničku europsku povijest i aktivno europsko građanstvo. Svrha Programa jest potaknuti građane/ke Europe na promišljanje zajedničkih vrijednosti te na uključivanje u procese oblikovanja politika na EU razini, s ciljem osnaživanja osjećaja europskog identiteta i pripadnosti Europskoj uniji.

 

Ako se vaše djelovanje podudara s tim ciljevima, ne zaboravite kako se 1. rujna zatvara godišnji poziv za Projekte civilnog društva za koji trebate uključiti organizacije iz najmanje tri prihvatljive zemlje od kojih su barem dvije države članice EU-a. I tu je prijava online, postupak je odlično pojašnjen na poveznici.

 

Izradu mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda