Projekt ZadrugArt nastao je kao odgovor na nekolicinu čimbenika koji koče uredno funkcioniranje i kvalitetan razvoj izvaninstitucionalne (nezavisne) kulturne scene grada Zadra.
Kroz projekt podići ćemo organizacijsku razinu i kapacitete udruga te unaprijediti vidljivost ne samo na lokalnoj već i na nacionalnoj razini. Jedan od koraka kojim će se uvjeti za rad istih poboljšati je dugo očekivana izgradnja prostora za udruge mladih, kulturnog i kreativnog sektora – Centra za mlade – koji se planira graditi u 2019. godini.

Unatoč izgradnji Centra, kojim će se osigurati prostorni kapaciteti, nužnost je riješiti i strukturne probleme stvaranjem novog modela upravljanja kojim bi se izgradili „mostovi“ suradnje između javnog i civilnog sektora, temeljeni na partnerstvu, koordinaciji i demokratskom odlučivanju pri donošenju smjernica za razvoj Centra i samim time razvoju nezavisne kulturne scene grada u cjelini.

Kroz projekt ZadrugArt izgraditi će se „platforma“, odnosno model upravljanja društveno – kulturnim centrom za mlade Zadra, temeljen na međusektorskoj suradnji predstavnika javnog i civilnog sektora te umjetničkih organizacija. Model će služiti kao pokretač promjena kulturnih politika, posebno onih koji su usko vezani uz izvaninstitucionalnu kulturu.

Sustavnim ciklusom radionica, tribina i stručnih skupova ojačati će se kapaciteti udruga i javnog sektora, dok će centralna aktivnost projekta izgradnja i uspostava modela sudioničkog upravljanja Centrom za mlade uz provedbu kulturno umjetničkog programa „ZadrugArt – za drugačiji grad“ ponuditi odgovor na pitanje kakav društveno – kulturni centar Zadar i njegovi građani žele te će se na taj način po prvi puta povezati sudionici svih sektora (javnih i kulturnih) u sudioničkom planiranju, organizaciji i izvedbi kulturno umjetničkog programa, a sve u svrhu aktiviranja nezavisne kulture i kreativnih potencijala grada i njegovih građana.

Ukupna vrijednost projekta „ZadrugArt – platforma za suradnju i razvoj nezavisne kulture grada Zadra“ iznosi 1.867.528,51 kuna. Projekt je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.589.399,23 kuna što čini 85% ukupne vrijednosti projekta, dok preostalih 280.129,75 kuna osigurava Ministarstvo kulture iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Razdoblje provedbe je od 29.10.2018. do 29.10.2020. (24 mjeseca). Korisnik projekta je zajednica udruga „Centar nezavisne kulture“, a projektni partneri su Grad Zadar, Gradska knjižnica Zadar te Koncertni ured Zadar.

Glavni ciljevi projekta su:

1) Ojačati kapacitete ciljnih skupina s područja grada Zadra za sudioničko upravljanje u kulturi s naglaskom na sudioničko upravljanje u društveno – kulturnim centrima, te uključiti i podići razinu svijesti javnosti, predstavnika javnog i civilnog sektora o važnosti sudioničkog upravljanja u facilitiranju razvoja nezavisne kulture grada Zadra

2) Uspostaviti model sudioničkog upravljanja s komunikacijskim planom budućeg Centra za mlade grada Zadra

Očekivani rezultati projekta su: 

1) Ojačani kapaciteti ciljnih skupina s područja Zadra i podignuta razna svijesti javnosti za sudioničko upravljanje u kulturi s naglaskom na sudioničko upravljanje u društveno – kulturnim centrima putem sudjelovanja i suradnje predstavnika javnog i civilnog sektora na aktivnostima podizanja javne svijesti o civilno-javnom partnerstvu i sudioničkom upravljanju. 

2) Izrađen i uspostavljen model sudioničkog upravljanja s pripadajućim komunikacijskim planom za budući Centar za mlade grada Zadra

Kontakt osoba za više informacija o projektu:

dipl.oec. Andrej Fric, voditelj projekta

e-mail: centar.nezavisne.kulture@gmail.com 

tel/mob: 099/7208342

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

Izradu mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda