ZadrugArt Nezavisna kulturna scena u Zadru Centar za mlade Zadar Sudioničko upravljanje u kulturi

Velika završnica projekta ZadrugArt

Tijekom dvogodišnjeg trajanja projekta, u njegovim aktivnostima sudjelovalo je 40-ak organizacija civilnog društva na području grada

Jučer, 29. listopada 2020. godine službeno je završio projekt "ZadrugArt - platforma za suradnju i razvoj nezavisne kulture grada Zadra". Projektni konzorcij činili su Zajednica udruga Centar nezavisne kulture kao nositelj projekta te Grad Zadar, Koncertni ured Zadar i Gradska knjižnica Zadar kao projektnih partnera.

Tijekom dvogodišnjeg trajanja projekta u aktivnostima izgradnje kapaciteta organizacija civilnog društva na polju sudioničkog upravljanja te kreiranja budućeg modela upravljanja Centrom za suvremenu kulturu, umjetnost i mlade Zadar sudjelovalo je 40-ak organizacija civilnog društva, dok je bogati kulturno umjetnički program ZadrugArt projekta, koji se sastojao od čak 48 aktivnosti, posjetilo preko 1500 građana.

U posljednjih nekoliko dana mogla se vidjeti sva raznolikost koju je projekt svojom provedbom ponudio: od radionica čitanja i pjevanja preko tribine do konferencija "Pogled u budućnost" i one završne.

Simboličnog naziva, konferencija "Pogled u budućnost" okupila je brojne renomirane aktere s područja kulture kako u Republici Hrvatskoj, tako i međunarodne: Dea Vidović, Teodor Celakoski, Janja Sesar, Jelena Hrgović Tomaš, Simon Kardum, Dina Bušić, Daniela Urem, Edita Bilaver Galinec, Tatjana Aćimović, Feđa Vukić. Glavna tema konferencije bilo je sudioničko upravljanje u kulturi i promišljanja rada kulturno-umjetničkih centara danas, a na kojoj se govorilo o perspektivama i izazovima demokratskih kulturnih politika za 21. stoljeće, o praksi civilno-javnog partnerstva Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade – POGON kao i Centra za urbanu kulturu – Kino Šiška iz Slovenije, ali i o praksama gradskih uprava – Grada Splita i Grada Zadra. Osim toga, bilo je riječi i o razvoju publike, ali i o promišljanju brendiranja Centra za suvremenu kulturu, umjetnost i mlade u Zadru. Povratne informacije, kako od strane struke tako i od strane organizacija civilnog društva i kulturnjaka na području grada bile su iznimno ohrabrujuće i motivirajuće te, osim što su svi zainteresirani koji su konferenciju pratili uživo ili prijenosom putem službene Facebook stranice projekta mogli saznati više o zadanim temama, ostvarila se i suradnja među svim dionicima. Drugim riječima, konferencija je poslužila kao dodatni poticaj za rad i suradnju između svih dionika na kulturnoj sceni grada i šire.

Tribinom "Ima li nade za mlade" i završnom konferencijom projekta ZadrugArt, održane u četvrtak 29. listopada 2020. godine, provedba istoga je privedena kraju. Osim što su se iznijeli glavni zaključci provedbe projekta te uputile zahvale svima na ugodnoj, ali i dinamičnoj dvogodišnjoj suradnji, istaknuo se i podatak kako je upravo projekt ZadrugArt potaknuo oformljavanje nezavisne kulturne scene grada u još uvijek neformalnu platformu koja ne samo da će ojačati scenu, već će pridonijeti uspješnom djelovanju uskoro novoobnovljene zgrade bivše vojarne u ulici Stjepana Radića poznatije kao budući Centar za suvremenu kulturu, umjetnost i mlade. Skoro otvaranje iste najavio je v.d. pročelnika Upravnog odjela za EU fondove, Ante Ćurković, dok su mu se u završnim govorima pridružili i Andrej Fric, voditelj projekta i predsjednik Zajednice udruga Centar nezavisne kulture, ujedno i u ime Koncertnog ureda Zadar, zatim Dina Bušić, pročelnica Upravnog odjela za kulturu i šport Grada Zadra, Dorotea Kamber-Kontić, ravnateljica Gradske knjižnice Zadar te naposljetku Mario Županović u ime neformalne platforme nezavisne kulturne scene grada Zadra.

 

Izradu mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda